Tēlotājmākslas žanri

Jau no vizuālās mākslas pirmsākumiem, varēja novērot konkrētas tēmas, kas mākslas darbos bija izplatītas. Tādā veidā visi mākslas darbi tika klasificēti, atkarībā no attēlotās tematikas loka. Šos tematiskos lokus sauc par žanriem. Mūsdienās mākslai nav robežu un mākslas darbā var tikt attēlots jebkas, tāpēc tiek radīti arvien jauni tēlotājmākslas žanri un to apakš žanri, kurus klasificēt kļūst arvien grūtāk. Tomēr daži no tiem ir ļoti izplatīti un var tikt uzskatīti par vizuālās mākslas pamata žanriem.
Visos laikos populārākais tēlotājmākslas žanrs ir portrets. Daudzi ar šo mākslas veidu saprot, ka tiešām mākslas darbā tiek atveidots tikai viena cilvēka portrets, bet patiesībā tas ir jebkurš vizuālās mākslas darbs, kurā attēlots cilvēks, atveidojot arī viņa raksturīgākās īpašības. Atkarībā no cilvēku skaita tajā tiek izšķirts parastais portrets, dubultportrets vai grupas portrets, bet cilvēkam ir jābūt šī mākslas darba centrālajam objektam. Portrets var būt arī stilizēts un abstrakts, neattēlojot cilvēku tādu, kāds tas ir reālajā dzīvē. Vēsturiski portretus gleznoja tikai aristokrātiem, bet vēlāk tie kļuva pieejami arī citiem. Laika gaitā šis mākslas žanrs ir ļoti mainījies un dažādos laikos tam bijušas atšķirīgas aktuālās iezīmes.

Arī akts ir mākslas žanrs, kurā centrālais objekts ir cilvēks, bet aktā tas tiek attēlots kails. Vēsturiski šis mākslas žanrs tiek iedalīts divās kategorijās – sievietes un vīrieša akts. Šāds iedalījums radās tāpēc, ka aktā galvenais uzsvars tiek likts uz skaistuma etaloniem un estētiskām vērtībām, kas sievietēm uz vīriešiem ir ievērojami atšķirīgi. Sākotnēji pārsvarā tika gleznoti tikai tādi ķermeņi, kas bija tā laika skaistuma paraugs, bet vēlāk akta būtība mainījās. Tika gleznoti visdažādākie cilvēku ķermeņi un svarīgākais mākslas darbā bija autora doma un tās izteiksmes līdzekļi.

Ja mākslas darbā tiek attēloti cilvēki, bet centrālā ir kāda sadzīviska darbība, nevis pats tēls, to sauc par sadzīves žanru. Šajā žanrā tika attēloti reāli ikdienas notikumi, kas nav vēsturiski svarīgi. To pamatā ir tieši realitāte, nevis idealizācija, kā daudzos citos mākslas žanros.

Ainava ir mākslas žanrs, kurā tiek attēloti dabas skati. Tā ne vienmēr ir neskarta daba tradicionālā izpratnē, kā, piemēram, mežs, upe vai kalni. Tās var būta arī pilsētas vai citu vietu ainavas, kas tiek saimnieciski izmantotas. Ainavās var tikt ietverti arī cilvēki, bet tie nav mākslas darba centrālie objekti. Arī šis žanrs ir ļoti sens un laika gaitā ievērojami mainījies. Galvenokārt tika gleznotas laikmetam atbilstošas ainavas, bet mūsdienās plaši sastopamas arī futūristiskas vai nereālas ainavas.
Ainavas, kurās attēlota jūra, sauc par marīnām. Tā kā jūra tika ļoti plaši attēlota dažādos vizuālās mākslas darbos, tiem tika izveidota atsevišķs žanrs. Marīnā var tikt attēlota gan tikai neskarta jūra un pludmale, gan viss, kas ar to saistīts, piemēram, kuģi, ostas, laivas, zvejnieki u.c. Arī marīnai pārsvarā ir raksturīgs tas pats, kas ainavai.

Mākslas žanru, kurā tiek attēloti dažādi nozīmīgi vēstures notikumi, sauc par vēsturisko žanru. Tas ir ļoti plašs, jo vēsturiskie notikumi ir ļoti dažādi un tos arī var attēlot dažādos veidos. Sākotnēji vairāk tika attēloti reliģiski un mitoloģiski notikumi, kuru esamība nebija pierādīta, tāpēc vienīgais pēc kā mākslinieki vadījās bija viņu iztēle. Šādus mākslas darbu bieži atdala un pieskaita mitoloģiskajam žanram. Vēlāk tika attēloti dažādi vēsturiski sižeti. Ļoti populāri bija karaļu dzīves vai kara atainojumi. Tas bija ļoti sarežģīti, jo atveidotajiem tēliem bija jāatbilst reālajiem un māksliniekam bija jāpārzina vēsture un tā laika kultūra. Pie vēsturiskā žanra bieži tiek pieskaitīts arī batālais žanrs, kas ataino kaujas ainas.
Klusā daba ir mākslas žanrs, kurā attēlotas dažādas kompozīcijas, piemēram, izkārtoti trauki, sadzīves priekšmeti, augļi, ziedi utt. Šis žanrs radies, atdalot konkrētus motīvus no citiem mākslas žanriem, piemēram, vēsturiskā žanra. Tas tika uzskatīts par zemāko no mākslas žanriem, jo pārsvarā tas neataino ne tēla izjūtas, ne mākslinieka domu, tomēr par spīti tam, šis žanrs kļuva par vienu no populārākajiem.

Ir arī citi mākslas žanri, kas tiek iedalīti vēl sīkāk. Ir jāsaprot, ka māksla, īpaši mūsdienās, ir ļoti grūti kategorizējama, tāpēc viens mākslas darbs var piederēt vairākiem žanriem, vai pat neatbilst pilnīgi nevienam no tiem.